INFO

Op deze site worden een aantal van mijn kunstprojecten getoond. Een project bestaat altijd uit een zichtbaar object en een minder zichtbaar proces zoals discussies, forums, de input van kinderen en/of volwassenen. Voor mij is het proces minstens zo belangrijk als het uiteindelijke zichtbare beeld. Per project zijn de zichtbare objecten te zien op de foto’s en is het proces voorafgaand en rondom het zichtbare beeld is kort beschreven in de bijbehorende teksten.

Ik hou van het werken met mensen en hoor graag wat hen in hun leefomgeving boeit en bezighoudt. Mijn streven is om een werk te plaatsen dat een andere kijk geeft op de gegeven situatie, om zo aan te zetten tot het vergroten van begrip, inzicht en het verbeteren van de omgeving. Die leefomgeving kan lokaal zijn zoals ‘Routes d’ enfants’, waarbij ik alle basisschoolkinderen uit de plaats Warnsveld betrokken heb. Een landelijk thema hebben zoals bij het reizende beeld ‘Heanig an’, maar ook een wereldwijde zorgwekkende problematiek aankaarten. Een voorbeeld daarvan is het project ‘Terminal Terra’ dat hangt in een internationale sfeer van de universiteit van Nijmegen.

Met vriendelijke groet,

Melanie Spenkelink

EMAIL
mspenkelink@hotmail.com

MAIL
Studio Melanie
Spenkelink
Oude Velperweg 36
6824HE Arnhem

FOTO’S
Alle foto’s zijn van Melanie Spenkelink, tenzij anders vermeld.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Melanie Spenkelink.

CV bekijken

Comments are closed.